Translate

Persoon van Innovatie of Innoveerder?

Is er een verschil tussen een Saahib Bid`ah (een persoon van innovatie) en een Moebtadi` (een innoveerder)?

Ash-Shaykh al-`Allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag:

“Is er een verschil tussen een saahib bid`ah (persoon van innovatie) en een moebtadi` (innoveerder)? En wanneer treedt een persoon van innovatie buiten (de grenzen van) de Soennah?

Antwoord:

Er is geen verschil tussen een persoon van innovatie en een innoveerder. De persoon van (bid`ah) is een innoveerder. Wie een bid`ah begaat wordt een innoveerder (moebtadi) genoemd, behalve als hij onwetend is en hij niet weet dat het een innovatie genoemd; (in dit geval) wordt er niet over hem geoordeeld dat hij innoveert, totdat het aan hem verduidelijkt wordt. Echter, als hij het opzettelijk is, en hij weet dat het een innovatie is en hij voert het uit: Dit is een innoveerder.

Innovaties verschillen. Ertoe behoren (innovaties) die daden van ongeloof zijn, ertoe behoren (innovaties) die grote zonden zijn en ertoe behoren (innovaties) die ánders zijn dan deze (voorgenoemde zaken). Innovaties verschillen, maar ze zijn allen verboden en dwaling, zoals de Profeet sallallahoe `alaihi wasallam zei:

“En voorwaar, iedere nieuwe zaak in de Religie is een innovatie en iedere innovatie is dwaling.”

Hij, `alaihis-salaatoe was-salaam, zei:

“Verplicht voor jullie is het vasthouden aan mijn Soennah, en de Soennah van de rechtgeleide Khaliefen ná mij. Houdt je eraan vast en bijt je erin vast met je kiezen. En kijk uit voor nieuwe zaken, want iedere nieuwe zaak is een innovatie, en iedere innovatie is dwaling.”

In een andere overlevering (zei hij):

“Wie een daad verricht die niet door ons bevolen is; het wordt verworpen.

En in een overlevering (zei hij):

“Wie in deze zaak van ons d.w.z.: de Islaam; iets innoveert, wat er niet toe behoort; het wordt verworpen.”

Alles wat dus de bewijzen tegengaat in (zaken van) de geloofsleer, of in (zaken van) handelingen, is een innovatie. Innovaties verschillen echter. Ertoe behoren (innovaties) die reiken tot het niveau van ongeloof, zoals het bouwen over graven, het aanroepen van de doden, het vragen van hulp en verlossing aan de doden. Dit is shirk (een daad van polytheisme; het verrichten van een aanbidding aan iets anders dan Allaah). Een innovatie van shirk.

Hetzelfde (geldt voor) uitspraken zoals de uitspraak dat de Qur’aan geschapen is[1]; de methodiek van al-Djahmiyyah en wie hen volgt. Dit is een geinnoveerde uitspraak én het is ongeloof, want het is verwerping van de Woorden van Allah, `azza wa djal. (Het is) verwerping van één van de eigenschappen van Allah, `azza wa djal. Verwerping en ontkenning van wat gekomen is in de Qur’aan, die neergezonden is door Allah. Dit is ongeloof. Deze uitspraak is een daad van ongeloof waardoor een persoon uit de Religie treedt. We vragen Allah om gezondheid. En tot (innovaties) behoren (innovaties) die anders zijn dan dat (d.w.z.: anders dan van het niveau van ongeloof).

Voetnoten:
[1] Al-Qoer’aan kalaamoellaah, laysa bimakhlooq. De Qur’aan is/zijn de Woorden van Allah en is niet geschapen. Dit is de geloofsleer van Ahloessoennah wal-Djamaa`ah.

Bron:
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/book...mp;PageID=3985

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos