Translate

Bestraffing van de Zondaren en de Innoveerders.

Shaych al-'Allaamah Saalih al-Fowzaan

Vraag: Welke van de twee krijgt een grotere bestraffing: De zondaren of de innoveerders?

Antwoord: De innoveerders krijgen een grotere bestraffing, want voorwaar innovatie is ernstiger dan ongehoorzaamheid, en de innovatie is meer geliefd bij Shaytaan dan ongehoorzaamheid, omdat de zondaar berouw (kan) toont.
[1] Maar de innoveerder, die toont zelden berouw, omdat hij (de innoveerder) denkt dat hij op de waarheid is in tegenstelling tot de zondaar die weet dat hij een zondaar is en ongehoorzaamheid pleegt.

Wat betreft de innoveerder, hij ziet zichzelf als een volgeling, en dat hij op gehoorzaamheid is. Dus om die reden is innovatie - en de bescherming is bij Allaah - erger dan ongehoorzaamheid! En om deze reden waarschuwden de Selef ons voor het zitten met de innoveerder.
[2] Omdat zij een invloed hebben op degene die met hen zitten en hun gevaar is ernstig.

Zonder twijfel innovatie is erger dan ongehoorzaamheid, en het gevaar van de innoveerder is groter op de mensen dan de zondaar en om deze reden zeiden de Selef: zuinigheid met de Soennah is beter dan standvastigheid op innovatie."

Bron: Al-Adjwibah Al-Moefiedah vraag 5 bladzijde 26

[1] Voetnoot samensteller Fatawa Shaych al-Fowzaan: Soefyaan Ath-Thawrie (moge Allaah genadig met hem zijn) heeft gezegd: "Innovatie is meer geliefd bij Iblies (Shaytaan) dan ongehoorzaamheid; want voorwaar, ongehoorzaamheid wordt berouw van getoond en innovatie wordt geen berouw van getoond". [Madjmoe` Fatawaa volume 11 bladzijde 472]
[2] Voetnoot samensteller: Al-Hassan Al-Basrie (moge Allaah genadig met hem zijn) heeft gezegd: "Zit niet met de metgezel van innovatie; want voorwaar, hij zal jouw hart verzieken". [Al-Bid`ah wan-Nahie 'Anhaa bladzijde 54]

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos