Translate

Vieren van Moederdag?

Shaych al-Iemaam Ibn 'Uthaymien

Vraag: Bij ons wordt er ieder jaar een speciaal feest gehouden en het heet Moederdag. Het komt voor op 21 Maart [1], en alle mensen vieren dit feest. Is dit toegestaan of verboden?

Antwoord: Iedere feestdag of viering die afwijkt van de Islaamitisch wettelijke feestdagen is een nieuw-bedachte innovatie (Bid'ah) die niet bekend was in de tijd van de Vrome Voorgangers. Bovendien, het is wellicht begonnen als een imitatie van de niet Moslims.

Daarom, boven het feit dat het een innovatie is, kan het ook een handeling zijn ter imitatie van de vijanden van Allaah. De Shari'ah feestdagen zijn welbekend onder de Moslims. Er zijn de ´Eid al-Fitr, ´Eid al-Adha en de weekelijkse ´Eid (Vrijdags). Er is geen feestdag of festiviteit in Islaam behalve die drie. Iedere feestdag die naast hen is uitgevonden dient verworpen te worden als een innovatie en valsheid in de Shar´iah. Dit is omdat de Profeet (Moge Allaah's Zegen en Vrede met hem zijn) heeft gezegd:

“ Wie aan deze zaak van ons (de Islaam) iets toevoegt, wat er niet bij hoort, zal deze toevoeging niet van worden geaccepteerd.” (Overgeleverd door al-Boechaarie nr. 2697 en Moslim nr. 1718.)

Dat betekent, het is verworpen van die persoon en het zal niet geaccepteerd worden door Allaah. Een andere bewoording van de hadieth zegt:

“Wie iets doet wat niet in overeenstemming is met onze zaak (Islaam) zal (zijn handeling) niet van worden geaccepteerd.”

Nu dat duidelijk is; de feestdag die genoemd is door de vragensteller, bekend als Moederdag, is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om gedurende die dag, een soort van openlijke tentoonstelling te hebben of (iets van) viering, geluk, cadeaus geven enzovoort. Het is verplicht voor een Moslim om trots en eer te hebben voor zijn religie. Hij moet zichzelf ook beperken tot wat Allaah en Zijn Boodschapper (Moge Allaah's Zegen en Vrede met hem zijn) hebben vastgesteld in deze ware religie. Dit is de religie die Allaah Zijn dienaren graag ziet volgen. Er kan geen toevoeging aan of verwijdering van deze religie zijn.

Bovendien, een Moslim zou geen zwak persoon moeten zijn die Jan en alleman volgt. Echter, zijn persoonlijkheid zou verfijnd moeten zijn met de Wet van Allaah, zodat hij gevolgd wordt en geen volger, zodat hij een voorbeeld wordt en geen volgeling. Dit zou het geval moeten zijn want de Wet van Allaah, alle lof zij Allaah, is compleet en perfect in alle aspecten. Allaah zegt in de Koran:

Vandaag heb ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb ik de Islaam voor jullie als godsdienst gekozen. [Soerah al-Maa'idah: Aayah 3]

Daarbovenop, de moeder heeft zoveel meer recht in plaats van slechts één dag in het jaar te hebben als een feestdag voor haar. Feitelijk, de vrouw heeft rechten op haar kinderen, dat zij voor haar zullen zorgen, op haar letten, haar in alles dat niet zondelijk is gehoorzamen, gedurende alle tijden en op alle plekken.

Bron: Fatawa al-Mar’ah blz. 23-24.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos