Translate

Ahloel bidah van Nederland onder de loep.


In deze artikel zal ik een en ander laten zien over de bekende uitnodigers naar hizbiyah, zij die zich vals schuil houden achter de benaming selefie, maar in werkelijkheid op een dwalende weg zitten.

Hoe goed ze ook zich proberen te verschuilen achter het salafisme en ookal helpt de media hen doordat zij deze hizbies tot salafisten hebben bestempelt, met duidelijke bewijzen zal ik eenieder met de Wil van Allaah laten zien dat de media fout zitten en dat deze oplichters helemaal geen selefies zijn, maar qoutbies die juist het salafisme bestrijden.

Het bewijs hiervoor is:


Het kwaadspreken over en het neerhalen van de Geleerden van Ahlussunnah.

Fawaaz Jneid vs. de Geleerden: Fawaaz die de Geleerden probeert neer te halen met zijn gevaarlijke tong, en de Geleerden die hen en hun werken groots prijzen en degenen die hen tegenwerken weerleggen. (NB. voor de afgenomen interview hebben masjid Soennah samengewerkt met masjid Tawheed, die de interview hebben afgenomen en vervolgens geplaatst op hun website)
Videoclips:
http://www.youtube.com/watch?v=PNW5gdZD4fc

Betreffende het tegenwerken en verafschuwen van de Geleerden van Ahlussunnah, zijn verder ook vele uitspraken van de Salaf, bijv:

Ibn Qutaybah ibn Sa'eed (d. 240H) heeft gezegd: "Wanneer je een man ziet, die van Ahlul-Hadeeth houdt, dan zit hij op de Sunnah. En wie dit tegenwerkt, weet dan dat hij een innoveerder is." [Saheeh. Overgeleverd door al-Khateeb al-Baghdaadee in Sharaf Ashabul-Hadeeth (p. 134), as-Saaboonee in al-'Itiqaad (p. 121), en al-Laalikaa'ee in al-'Itiqaad (1/67)]

Het groots prijzen van de ikhwaan al-Muslimeen en hun leider (Hassan al-Banna) groots in hun boeken.

Deze prijzingen in de boeken van Ahmed Salaam (vanaf blz 9)
http://www.sincerehearts.nl/boeken/p...Moeslimien.pdf (zie vanaf bladzijde 9 voor deze prijzingen in zijn boeken)
Het antwoord van Shaykh Rabee' daarop (zie blz 5)
http://www.sincerehearts.nl/boeken/pdf/document.pdf

Hun samenwerking met mensen die door vele geleerden zijn weerlegd en majrouh (onbetrouwbaar) verklaard.

Zoals bijvoorbeeld Adnan Arour, die ze verdedigen en met wie ze een comite hebben opgericht:
Grote Geleerden over Adnaan Arour
http://www.sincerehearts.nl/boeken/p...an%20Aroer.pdf
Shaykh Ubayd al-Jabiree over Adnaan Arour
http://www.sincerehearts.nl/boeken/p...0Oebaydnew.pdf
Shaykh Rabee' ibn Hadee over Adnaan Arour
http://www.sincerehearts.nl/boeken/pdf/kennisnemen.pdf
Shaykh Saalih al-Fawzaan over Adnaan Arour (arabisch-engelse audio)
http://www.sincerehearts.nl/bestanden/fawzanarur.wma
Shaykh al-'Uthaymien over Adnaan Arour (arabisch-engelse audio)
http://www.sincerehearts.nl/bestanden/uthayminarur.wma

Dwalingen van Ahmed Salaam en de Grote Geleerden over hem (uitspraken van de geleerden vanaf blz 12)
http://www.sincerehearts.nl/boeken/p...Moeslimien.pdf

De audio's hiervan zijn er ook, ik heb bijv. deze gevonden:
http://www.sincerehearts.nl/video/vi...c.php?f=2&t=83

Over Adnaan Arour en Ahmed Salaam zijn tevens zaken bekend vanuit de eerste afghaanse oorlog, waarbij tegen hen werd gewaarschuwd. Een vertaling van deze lezing (over de eerste afghaanse oorlog; die overigens niet door ahlul-bid'ah is gewonnen, zoals velen denken, maar door ahlussunnah), die op verzoek van Shaykh Rayyis is gegeven, komt binnenkort uit met de wil van Allaah uit.

Lees ook het artikel: Een persoon herken je aan zijn vrienden (
http://www.sincerehearts.nl/lessen/57.html )

Het organiseren van conferenties met mensen die op een andere Aqeedah dan die van de Profeet en de Salaf Saalih zitten.

Zoals dar-ul-ilm (van o.a. Remy Soekirman) dat deed, laatst in de apollo hal. Met op het programma mensen met de Ash'ari aqeedah (zoals M. Ghaly, die is afgestudeerd aan de Azhar universiteit), Tariq Ramadaan, Iemand van de Islamitische Universiteit Rotterdam, en anderen. (En dan hebben we het niet eens over de mannen en de vrouwen die bij mekaar zaten tijdens de lezingen en gedurende de pauzes). Kijk zelf op het programma:
http://www.islamcongres.nl/

Als laatste nog een aantal adviezen van twee Geleerden betreffende deze mensen en stichtingen.

http://sincerehearts.nl/boeken/pdf/V...emen%20ned.pdf

NB. De volgende zaken worden ook genoemd: Ikhwaan al-Muslimeen, Hassan al-Banna. Zie voor stukken over hen:
http://www.sincerehearts.nl/boeken/p...verIchwaan.pdf
en ook stukken op spubs.com

Verder zijn er verschillende andere zaken die niet zijn vermeld, maar inshaAllaah zal dit voldoende zijn.

Andere documenten zijn te vinden onder:
http://sincerehearts.nl/Onderwerpen/...l#groeperingen

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos