Translate

Sporen van de Selef

Uitspraken, wijsheden en richtlijnen geven door de Iemaams van de Selef, zoals: Ibn Sierien, Ibn al-Moebaarak, Maalik, Ahmed ibn Hanbal, Boechaarie, Moslim en vele anderen...

Uitspraken over Ahloel-Bida´ah.

Verschillende geleerden.

Asmaaâ Bint Ubayd zei: Twee mensen van verwaande verlangens en innovaties benaderden Ibn Sierien (o.110H), en zeiden: Abaa Bakr, kunnen we met je praten? En dus zei hij: Nee! Toen zeiden zij: Mogen we een aayah uit het Boek van Allaah reciteren? Hij zei: Nee, voorwaar, of jullie staan op en verlaten mij, of ik zal opstaan en weggaan. En dus gingen ze weg, en een aantal mensen zeiden: O Abaa Bakr, wat voor kwaad hadden zij jou kunnen doen, als zij een aayah hadden gereciteerd uit het Boek van Allaah? Hij zei: Ik vreesde dat zij mij een aayah zouden voorlezen en het zouden vervormen en dat (het) zou achterblijven in mijn hart. Overgeleverd door ad-Daarimee in zijn Sunan (1/109)


Moefaddal Ibn Moehalhal zei: Als een persoon van de innovatie bij je zit om zijn innovatie over te brengen, wees op je hoede voor hem en verwijder je van hem. Want hij zal in het begin van zijn bijeenkomst ahaadieth van de Soennah aan je overbrengen, om vervolgens zijn innovatie aan je over te brengen. Dus wellicht zal het je hart binnen treden, en wanneer zal het je hart dan verlaten? al-Ibaanah (nr. 394)

Iemaam al-Awzaaie zei: Geef een persoon van de innovatie niet de kans om te discussiëren, want als resultaat zal je hart getekend worden door zijn fietnah (twijfel). al-Bidaâwan-Nahee anhaa (blz.53)

Ibn Qoedaamah zei: De Selef waren gewend om het zitten met de mensen van de innovatie, het lezen van hun boeken en het aanhoren van hun woorden, te verbieden. Al-Aadaabush-Sharâiyyah (1/263)

Ibn Djowiez Mindaad zei: Maalik Ibn Anas (o.197H) rahiemehoellaah zei: Het is niet toegestaan om in iets van de boeken van verlangens, innovaties en astrologie te kijken. Overgeleverd door Ibn Abd al-Berr in al-Jaamiâ ul-Bayaanil- Ilm (2/117)

Shaychoel-Islaam Ibn Temiyah (o. 728H) rahiemehoellaah zei: Veel van de mensen van innovatie zijn de grootste Hypocrieten die er zijn. Tareeqoel-Woesool (blz. 251)

Shaychoel-Islaam zei ook in een weerlegging van een Soefi extremist: Het zijn beweringen als deze die behoren tot de grootste vorm van valsheid. Zoals we al waarschuwden voor een deel van wat erbij hoort, zodat hun meningen absoluut gezien zouden worden als vals. De verplichting is de weerlegging. Want waarlijk de weerlegging van de besmettelijke ziekte onder vele Moslims is belangrijker dan de weerlegging van de religie van de Joden en de Christenen, want daardoor worden de Moslims niet misleid. Madjmoo ul-Fatawa (2/359)

Iemaam Ibnoel-Djowzie (o. 597H) rahiemehoellaah zei: `Abdoel-Wafaa `Alie Ibn `Aqiel al-Faqieh zei: Onze shaych, Aboel-Fadl al-Hamdaanie zei: De innoveerders van de Islaam, en de verzinners van de Hadieth zijn schadelijker dan de ongelovigen (moelhidien), want de ongelovigen wensen de Religie van buitenaf te verzieken en die (i.e. innoveerders), zij wensen het van binnenuit te verzieken. Zij zijn als de mensen van een stad die streven naar corruptie (van binnenuit), maar de ongelovigen zijn het die het van buitenaf hebben omsingeld. Degenen die binnenin zitten openen de vesting en dus zijn zij slechter voor de Islaam dan diegene die het kleed van de Islaam niet dragen. Al-Mawdooaat (1/51) van Ibnoel-Djowzie.

bron: www.selefiepublikaties.com

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos