Translate

Het Weerleggen van Ahloel-Bid'ah.

Het Weerleggen van Ahloel-Bid'ah en ontsporing' is Manhadj as-Selef.

De moeftie van Saoedie Arabië Shaych al-'Allaamah 'Abdoel-'Aziez Alesh-Shaych hafidhehoellaah werd op vrijdag 4 Moeharrem 1424NH (7-3-2003NC) in het dagblad Ar-Riyaad oplage (12674) het volgende gevraagd: 'Wat zegt u over degene die zegt, dat het weerleggen van Ahloel-Bid'ah en ontsporing niet van de manieren van de Selef was, en dat boeken over weerleggingen niet verspreidt moeten worden onder de gewone mensen, behalve onder studenten van de kennis?'

Antwoord: Het weerleggen van Ahloel-Bid'ah is één van de soorten van Djihaad op de Weg van Allaah en één van de manieren om de Islaamitische wetgeving te beschermen tegen hetgeen wat eraan toegevoegd wordt en er niet bij hoort!

Het schrijven, drukken en verspreiden van (boeken over weerleggingen) is hier gepast en (een gedeelte) van de uitnodiging naar de waarheid en strijd op de weg van Allaah. Degene die echter beweert dat het drukken en verspreiden van boeken die de innoveerders weerleggen een innovatie (bid'ah) is, hij begaat een fout. Want, Allaah Djallaa wa 'Alaa zegt: ((O profeet, bestrijd de ongelovigen en de huichelaars en treed hard tegen hen op…)). [Soerah at-Tahriem Vers: 9.]

En de Djihaad kan met de hand, de tong (woord) en het bezit uitgevoerd worden. Eén van de soorten van Djihaad met het woord is het verdedigen en beschermen van de Sharie'ah (Islaamitische Wet) tegen alles wat er aan toegeschreven wordt van twijfelachtige zaken en valsheden. En één van die zaken is het waarschuwen tegen de Bid'ah en uitnodigen naar de Waarheid. En daarom heeft Iemaam Ahmed, en een aantal anderen (van de geleerden), boeken geschreven waarin zij tegen de innoveerders waarschuwen!

Iemaam Ahmed heeft zijn boekje 'De weerlegging van de Ketters' geschreven, waarin hij hun twijfelachtige uitspraken duidelijk maakt en elke twijfelachtige zaak weerlegd. Ook Iemaam al-Boechaarie – rahiemehoellaah - heeft zijn boek - 'Chalq af'aal al-'Ibaad (De schepping van de handelingen van de dienaren)' geschreven.[1]
Ook andere geleerden van de Islaam hebben weerleggingen geschreven van de innoveerders waarin zij hun valsheden breken en bewijsvoering tegen hen leveren. En zo heeft ook Shaychoel-Islaam (Ibn Temiejah) zijn bekende boek 'Minhaadj as-Soennah an-Nabawiejah in weerlegging van de Shie'ah en al-Qaderiejah' geschreven in weerlegging van de Raafidah waarin hij hun valsheden en dwalingen uiteenzet.

De Moeftie van Saoedie Arabië Zijne eminentie ash-Shaych Abdoel-Aziez ibn 'Abdillaah Aalesh-Shaych.

[1] In weerlegging van al-Qaderiejah en degene die het met hen eens zijn betreffende dit hoofdstuk van het geloof.

bron: www.selefiepublikaties.com

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos