Translate

Deel 1 Al-Moewazanaah.

Is al-Moewazanaat van de Manhadj van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah?

Shaych Saalih bin Mohammed al-Lehaydaan

Bron: Van de introductie van “An-Nasr al-`Aziez `alaa ar-Radd al-Wadjiez” van Shaych Rabie` bin Haadie, wat een weerlegging is op `Abdoer-Rahmaan `Abdoel-Chaaliq. Ook op Cassette: Salaamatoel-Manhadj Dalieloel-Falaah, Correctheid in Manhadj is Bewijs van Succes.

Vraag:

“Is het van de manhadj van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah om tijdens het waarschuwen voor de mensen van innovaties en misleiding, de goede daden van de Innoveerders te vermelden, hen te prijzen en te verheerlijken, met de bewering van eerlijkheid en gerechtigdheid?”

De Shaych antwoordde:

“En hadden de Qoeraish ten tijde van Djaahiliyyah en de leiders van Shirk geen goede daden in hun gunst?! Is enige vermelding van hun goede daden gekomen in de Qor’aan?! Is enige vermelding van hun edele karakteristieken gekomen in de Soennah?! Zij waren reeds gewoon om de gast te eren, de Arabieren ten tijde van Djaahiliyyah waren gewoon om de gast te eren, en zouden (de belangen van) de buren beschermen, maar samen met dat werden de voortreffelijkheden van degenen die ongehoorzaam waren aan Allaah, de Almachtige en Allerhoogste, niet vermeld.

De zaak is niet één van het calculeren van de goede en de slechte daden. Het is slechts een zaak van het waarschuwen tegen gevaar! En als een persoon wilt zien, laat hem dan kijken naar de uitspraken van de Iemaams, zoals
Ahmed ibn Hanbal, Yehyaa ibn Ma`ien, `Alie bin al-Medienie en Shoe`bah.

Was één van hen, wanneer hij gevraagd werd over een bekritiseerd persoon, en hij zei “Leugenaar” (over die persoon), gewoon om te zeggen: “Maar hij heeft edele manieren, is zeer gul in het uitgeven van zijn bezit en verricht tahadjoed overvloedig in de nacht”?! En wanneer zij zeiden, “Chaoot,” wanneer zij zeiden, “Achteloosheid overviel hem” waren zij dan gewoon om te zeggen, “Maar hij heeft (deze kwaliteit), maar hij heeft (deze kwaliteit), maar hij heeft (deze kwaliteit)” ?!! Nee.

Waarom worden de mensen deze dagen gevraagd, wanneer een persoon waarschuwt voor een ander, dat er wordt gezegd, “Maar hij heeft (deze kwaliteit), en hij heeft (deze kwaliteit), en hij heeft (deze kwaliteit)”?! Dit zijn beweringen van iemand die onwetend is over de stelregels van al-Djarh wat-Ta`diel, en onwetend is over de middelen om de verbetering te realiseren /verwezenlijken en te garanderen dat het niet verloren gaat.”

En bij Allaah ligt het succes.


bron: www.selefiepublikaties.com

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos