Translate

Tot slot

Zeggen we dat innovaties de weg vrij maken naar Koefr (Ongeloof). Ze houden een toevoeging in de Dien (religie) in, wat niet door Allaah of Zijn Boodschapper is ingesteld. De Bid’ah is erger dan een grote zonde, omdat Shaitaan zich meer verheugt op een Bid’ah dan dat hij zich verheugt bij een grote zonde, omdat een zondaar een zonde begaat terwijl hij weet dat het een zonde is, en toont berouw en verlaat het. Terwijl een persoon van Bid’ah zijn Bid’ah uitvoert terwijl hij gelooft dat het een deel is van zijn religie waarmee hij toenadering zoekt tot Allaah. Dus hij toont geen berouw en laat het dus ook niet achterwege. De Bid’ah is aan de andere kant, een vervanging voor de Soennah, en maakt degene die het praktiseert afkeer hebben voor de mensen die de Soennah praktiseren en Ahloels-Soennah zijn. Terwijl de Bid’ah zelf degene die het praktiseert, doet distantiëren van Allaah, en hij raakt onderworpen aan Zijn Woede en Bestraffing, en het veroorzaakt dwaling en corruptie van het hart.

Hoe de mensen van Bid’ah behandelt dienen te worden:

Het is niet toegestaan om de Mubtadie’ te bezoeken of hem gezelschap te houden behalve voor het doel van advisering of weerlegging. Immers omgang hebben met een Mubtadie’, heeft een negatief effect op de omgang zelf en het effect van vijandigheid kan dan ook verder verspreid worden naar anderen. Moslims moeten daarom gewaarschuwd zijn tegen de mensen van Bid’ah en hun kwaad, als het niet mogelijk is om hen ervan te weerhouden om Bid’ah te plegen. Anders, is het de plicht van de ‘Oelema van de Moslims, en de gezagdragers om degenen die het praktiseren te straffen om hun kwaad te stoppen. Ze vormen immers een serieus gevaar voor de Islaam. Het moet ook bekend zijn dat de Kafier landen de mensen van Bid’ah aanmoedigen om hun innovaties te promoten, en staan hen op vele manieren bij om de Islaam te ondermijnen en het beeld ervan te ontsieren.

Wij vragen Allaah, de Almachtige en Majesteitelijke, om zijn Dien te steunen en Zijn Woord hoog te houden, en Zijn vijanden te verslaan. Moge de zegeningen en vredeswensen van Allaah op onze Profeet Mohammed zijn, zijn familie en zijn Metgezellen.


bron: www.selefiepublikaties.com

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos