Translate

Cassettes van innovatoren beluisteren?

Het luisteren naar cassettes van moebtadi3ah (innovatoren)

Shaykh Muqbil Ibn Haadee al Waadi'eeVragensteller: “Wat is uw opinie over iemand die claimt op de weg van as-Salafiyyah te zijn, maar hij neemt geen genoegen met de boeken van Salafiyyah of de cassettes van Salafiyyah. En ook verdedigt hij de hizbies?”

Shaykh: “Hetgeen dat ik onze broeders adviseer is dat zij hun aandacht richten op de nuttige boeken. Zoals ‘Riyaadh as-Saaliheen’ en ‘Buloog al-Maraam’ en Fath-ul-Majeed Sharh Kitaab-ut-Tawheed’. Dit brengt meer profijt voor hen dan het luisteren naar cassettes. Want hetgeen wat ik en anderen zeggen is, dat de cassettes slechts één druppel van de regen zijn. Ja. Dus we adviseren onze broeders om Riyaadh as-Saaliheen’ te memoriseren. En daarvoor nog, het memoriseren van de Edele Quran. En op dezelfde manier adviseer ik ze Buloogh Maraam te memoriseren als zij dit kunnen. En het memoriseren van ‘Al-Lu’lu wal-Marjan, fima ittafaq alaihi ash-Sheikhan’. Dit zal hen van nut zijn. Als voor degene die geen genoegen neemt met de cassettes (van Ahlu-Sunnaah) dan is dit geen bewijs dat hij geen Salafi is.

Echter, het is gepast dat we kijken naar wie hij als vrienden neemt. Neemt hij de moebtadi3ah tot vrienden.. zoals AbdurRahmaan AbdoelKhaaliq en Abu Ishaaq Al Huwainy. Deze worden beschouwd als moebtadi3ah (vernieuwers). En ook Safar (al Hawaali) en ook Salmaan (al-Awdah). Ze worden beschouwd als moebtadi3ah (innovatoren). En ook het tijdschrift genaamd ‘As-Sunnah’, wat meer geschikt is om ‘Al-Bid’ah’ genoemd te worden. En het wordt gepubliceerd door Mohammad Suroor. Dus dit tijdschrift, net als de mensen die er verantwoordelijk voor zijn wordt beschouwd als het Bid’ah tijdschrift. Dus wat dan? Moge Allaah jullie zegenen. Dus wat wij adviseren is dat hij zijn aandacht moet wijden aan het Boek van Allaah en de Sunnah van de Boodschapper van Allah (salla Allahoe ‘aleihi wa sallam). En het is niet erg om te luisteren naar sommige cassettes van de nobele geleerden. Zoals de cassettes van shaykh Bin Baaz (moge Allaah de Verhevene hem genadig zijn) en de cassettes van Shaikh al-Albanee. De cassettes van fanatisme (blinde ijver) zijn er veel.

Dus wat dan? Moge Allaah jullie zegenen. En misschien hebben ze sommige mensen afgeleid van het memoriseren van de Quraan. En het memoriseren van iets van de Sunnaah van de Boodschapper van Allaah (salla Allahoe ‘aleihi wa sallam) En het leren van de Arabische taal. Waar onze niet-Arabische broeders dringend een behoefte aan hebben, aan het leren het leren van de Arabische taal. Zodat ze het boek van Allaah en de Sunnaah van de Boodschapper van Allaah (salla Allahoe ‘aleihi wa sallam) zullen begrijpen. En Allaah is Degene die om hulp wordt gevraagd. Ja. Als hij de cassettes van de Salafiyeen laat en luistert naar de cassettes van de moebtadi3ah, dan is het of een bedrieger. Want veel van de mensen, en alle lof is aan Allaah, hebben een haat gekregen tegen hizbiyyah (partijvorming). Dus ja, misschien zal je geen persoon vinden die zegt ‘ik ben een Hizbee’. Want het is iets dat nu gehaat wordt door de mensen, dus hij verstopt het. Of hij verstopt zich om Ahlu-Sunnaah te bedriegen. En hun jeugd te nemen (naar hizbiyah). Want elke keer als ze (Ahlu-Sunnaah) een jongere hebben onderwezen, en men hoopt dat Allaah de Islaam en de moslims nut zal brengen door hem. Dan verblinden zij hem. Met geld en leugens en hoge posities. Eveneens, hebben zij een andere valstrik waarmee zij bij de jeugd komen. En dat is de Jihaad op het Pad van Allaah. Ja. De Jihad op het Pad van Allaah is van de belangrijkste Islamitische geboden. Maar jullie…ja…jullie die oorlog voeren tegen de Sunnaah, jullie zijn niet geschikt voor de Jihaad op het Pad van Allaah. Dus bestrijdt jullie eigen ego’s hiervoor. De Boodschapper (salla Allahoe ‘aleihi wa sallam) heeft gezegd: De Mujaahid is degene die strijd voert tegen zijn ego. En Allaah is Degene die om Hulp wordt gevraagd."

[Er is hier een opmerking Shaykh. Was het een vergissing of wat? U zei, ik adviseer de cassettes van Shaykh Bin Baaz en Shaykh Albanee, de ophitsende cassettes.

Shaykh: Ik zei ‘niet die cassettes, ik bedoelde het niet luisteren naar de ophitsende cassettes’. Je hebt het goed gedaan (met deze opmerking), moge Allaah je beschermen.

Nee, (luister) niet naar de ophitsende cassettes waar veel mensen het over hebben. Misschien hebben deze cassettes de jeugd opgehitst met blinde ijver achtergelaten. Totdat ze zich aan het voorbereiden zijn om een opstand te organiseren of explosieven te laten afgaan en andere handelingen. Bij Allaah, hoeveel van de jeugd zijn er wel niet misleid door deze cassettes? En Allaah is Degene die om Hulp wordt gevraagd.]

Shaykh Muhammad bin Saalih Al-‘Uthaimeen zei over Shaikh Muqbil uit Yemen: “Vertel hem dat ik hem als een mujaddid beschouw”.

Shaykh Ahmad An Najmi zei: Shaikh Muqbil Ibn Hadi is een geleerde van de Salafis en hij heeft de methodologie van de SalafSaalih gevestigd in zijn boeken en hij heeft er naar opgeroepen en het zijn studenten onderwezen.

Shaikh Bin Baaz zei over hem: Shaikh Muqbil heeft meer kennis dan mij en is een Muhaddith. (Dit toont de nederigheid van Sheikh Bin Baaz en de status van Sheikh Muqbil). Moge Allaah hen allen genadig zijn.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos