Translate

Het zitten met de mensen van innovatie

Shaykh Muhammed bin ‘Abdulwahaab al-‘Aqiel

Tweede vraag: Sommige studenten van de kennis zijn soepel in het behandelen, omgaan en helpen van de innoveerders (ahl bida’) totdat zelfs de mensen misleid worden door hen en zij beweren dat dit behoort tot de goede gedragingen. Wilt u een adviserend woord geven hierover? Moge Allaah u zegenen.

Antwoord: Tot de fundamenten van de ‘aqiedah van ahl soennah wal-djamaa’ah behoort:

1- Het boycotten van innoveerders (ahl bida’) en niet bij hen zitten.

2- Niet lezen in hun boeken.

3- Niets van hun twijfels overleveren in onze boeken.

4- Niet kijken naar hun televisiezenders of het binnentreden van hun fora.

De selef –rahimahoemoe Allaah- zeiden: “Zit niet met innoveerders want zij maken jullie harten ziek.”

Maar wanneer er sterke studenten zijn die deze deur binnentreden omwille van het uitnodigen naar Allaah –‘azza wa Jalla- dan is hier niets mis mee. maar dat wij niet meer de innoveerders bekritiseren, en met hen zitten en steunen dan is dit iets wat bepaalde mensen heeft geleid naar het volgende:

1- Dat zij met de innoveerders zijn gaan zitten.

2- Vervolgens bekritiseerden zij de ( broeders) die afkeurden dat zij met innoveerders zitten.

3- Daarna hemelen (prijzen) zij de innoveerders op en verwaarlozen zij ahl Soennah. Zij zijn uiteindelijk geëindigd in de situatie dat zij de innoveerders steunen en zich vrijwaren van ahl Soennah.

Het uitnodigen van hen (innoveerders) moet door specifieke mensen gebeuren. Kijk bijvoorbeeld naar de artsen; niet elke arts kan elke ziekte verhelpen. Elke arts is gespecialiseerd in een specifieke ziekte. Een algemene arts of een tandarts is niet bevoegd om bijvoorbeeld aids, cholera of kanker te behandelen.

Het zitten met de mensen van innovatie is een zeer gevaarlijke kwestie! Wij moeten ons niet met hen mengen. Al is het wel zo dat wanneer zij ons de salaam geven dat wij deze beantwoorden of wanneer zij ons groeten dat wij hen terug groeten met een soortgelijke of betere groet.

ls er een manier is om hun harten te verzamelen [op de waarheid] dan is dat geen probleem. Maar dat wij zomaar met hen omgaan zonder [het slechte] af te keuren en [het goede] te bevelen dan is dit niet toegestaan. Zij worden slechts uitgenodigd [naar de waarheid] door sterke standvastige studenten.


Bron: http://www.an-nasieha.nl/upload/zitten_met_innoveerders.pdf

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos